Przeguby Cardana MF - informacje techniczne

Przy łączeniu jednego przegubu z dwoma wałami (z których napędowy obraca się ze stałą prędkością) tworzony jest kąt. Różnica pomiędzy maksymalną i minimalna prędkością wału napędowego zależy od kąta utworzonego pomiędzy dwoma wałami. Różnica rośnie wraz ze zwiększeniem kąta a°. Aby zachować jednostajne przełożenie należy dopasować dwa naprzeciwległe pojedyncze złącza (końcówki) zwracając uwagę, aby dwa środkowe jarzma leżały w tej samej płaszczyźnie, a kąty były równe - lub podwójne złącze.

Nieprawidłowości spowodowane przez przegub są niwelowane przez opóźnienie. Długość całkowita przy dwóch pojedynczych przegubach można zredukować używając podwójnego złącza. Innymi słowy, można rozważyć montaż przegubu podwójnego jako najkrótsze rozwiązanie jednostajnej transmisji.

Dla rozwiązań z niską prędkością (max 1000 obr/min.) można rozważyć przeguby ze zwykłymi łożyskami (łożyska cierne) typu S, G/GB. Mogą one obsłużyć duże obciążenia, odwrócenia ruchu, nieregularną pracę i relatywnie wysoki moment obrotowy. Kąt pracy musi być utrzymany przy prędkościach pomiędzy 500 a 1000 obr/min. Dla wyższych prędkości, niskiego momentu obrotowego i szerokich kątów preferowane są przeguby typu H, z łożyskami walcowymi. Mogą one pracować do 4000 obr/min. przy zachowaniu kąta.

Poniższe wykresy przedstawiają możliwy dobór przegubu w zależności od regularności momentu obrotowego, jednostajności obciążenia, długości okresu pracy, czy też kąta wałów.

 

Przeguby cardana serii S-G - dobór

przeguby Cardana

 

Przeguby cardana serii H - dobór

przeguby Cardana

 

Prawidłowy montaż przegubów cardana

Aby uzyskać jednolity ruch obrotowy zawsze należy korzystać z dwóch naprzeciwległych pojedynczych przegubów lub jednego podwójnego. Bloki powinny być umiejscowione tak blisko przegubów jak to tylko możliwe.

 

Montaż przegubów Cardana

 

Przy korzystaniu z dwóch naprzeciwległych pojedynczych przegubów należy zwrócić szczególną uwagę na wyrównanie wewnątrz jarzm oraz prawidłowe rozmieszczenie strzałek przy wale.

 

Montaż przegubów Cardana

 

Kąty przegubów muszą być równe (poniżej, lewy obraz). Wały mogą być przemieszczane tylko jeden wobec drugiego albo równolegle albo symetrycznie. Nie można wykonywać otworów wzdłuż złączek aby uniknąć uszkodzenia.

 

Montaż przegubów Cardana

CNC LAND akcesoria cnc