Silniki elektryczne ogólnego zastosowania

Silniki elektryczne zaprojektowane do ogólnego zastosowania, spełniają wszystkie standardowe wymagania użytkowników końcowych oraz producentów maszyn i urządzeń. Solidna konstrukcja, zastosowane materiały gwarantują spełnienie wymagań stawianych przez rynek. Możliwość dokonania modyfikacji pozwala oferować silniki w formie spełniającej większość wymagań klientów.

Normy silników elektrycznych

Silniki produkowane są zgodnie z następującymi normami międzynarodowymi (i ich krajowymi odpowiednikami):

 • w zakresie wymagań elektrycznych: IEC 60072 oraz IEC 60085,
 • w zakresie wymiarów montażowych: IEC 60072,
 • w zakresie stopnia ochrony: IEC 60034-5,
 • w zakresie formy wykonania: IEC 60034-7,
 • w zakresie metod chłodzenia: IEC 60034-6,
 • w zakresie oznaczania końcówek i kierunku obrotów: IEC 60034-8,
 • w zakresie poziomu drgań: IEC 60034-14,
 • w zakresie poziomu hałasu: IEC 60034-9,
 • w zakresie emisyjności elektromagnetycznej i odporności na zakłócenia spełniają wymagania: EN 61000-6-1,2,3,4

Wszystkie silniki posiadają znak CE.

Zgodnie z normą IEC 60034-5 ochrona ludzi przed kontaktem z częściami pod napięciem lub wirującymi, a także ochrona maszyny przed przedostaniem się do niej ciał obcych lub wody opisywana jest kodem IP. Kod ten składa się z liter IP oraz dwu cyfr z których pierwsza opisuje stopień ochrony przed ciałami obcymi, a druga stopień ochrony przed wodą. Silniki elektryczne tutaj oferowane posiadają stopień ochrony IP 55. Oznacza to, że są one odporne na pył oraz na strugi wody.

Sprawność silników elektrycznych

Komisja Europejska rozporządzeniem nr 640/2009 wdrożyła Dyrektywę 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącą wymogów dla silników elektrycznych w zakresie ich sprawności. Wymogi te dotyczą silników indukcyjnych 2-, 4-, 6-biegunowych. Zgodnie z tym rozporządzeniem od 16.06.2011 silniki o mocy 0,75 – 375 kW muszą odpowiadać klasie sprawności IE2.

Rozporządzenie to nie ma zastosowania do silników:

 1. projektowanych do pracy w zanurzeniu,
 2. stanowiących integralną część produktu,
 3. zaprojektowanych specjalnie do eksploatacji z przynajmniej jednym spełnionym warunkiem: praca na wysokości powyżej 1000 m n.p.m, w temperaturze otoczenia powyżej 40˚C lub poniżej -15˚C

 

Konstrukcja silników elektrycznych

Kadłuby silników, tarcze łożyskowe oraz łapy wykonane są z odpornego na korozję aluminium lub z żeliwa. Silniki do wielkości mechanicznej 160 oferowane są w obudowach aluminiowych lub żeliwnych, natomiast silniki wielkości mechanicznej 180-355 oferowane są wyłącznie w konstrukcji żeliwnej.

Silniki kołnierzowe w obudowach aluminiowych mogą być dostarczane z kołnierzem aluminiowym lub żeliwnym, jako standard traktowana jest wersja z kołnierzem żeliwnym. Aluminiowe kadłuby wielkości 56-160 wykonywane są w takiej konstrukcji, która w łatwy sposób umożliwia wykonywanie lub modyfkację silników ze skrzynką zaciskową usytuowaną na górze, po prawej lub po lewej stronie silnika. Standardowo silniki dostarczane są ze skrzynką zaciskową u góry.

Skrzynka zaciskowa wykonywana jest z aluminium (do wielkości mechanicznej 180), z żeliwa (dla większych wielkości) lub z tworzywa sztucznego dla silników jednofazowych. Skrzynki zaciskowe silników jednofazowych są tak skonstruowane, że kondensator(y) mieści się w skrzynce. Skrzynki zaciskowe są tak mocowane do kadłuba silnika, że istnieje możliwość ich obracania o 90˚. Silniki dostarczane są z dławikami w skrzynce zaciskowej. Silniki o mocy do 3 kW (włącznie) posiadają jeden dławik w skrzynce zaciskowej, a większe - dwa dławiki.

W skrzynce zaciskowej znajduje się tabliczka zaciskowa z 6–ma zaciskami oznaczonymi zgodnie z normą IEC50034-8. Ponadto dla silników z czujnikami temperatury w uzwojeniu w skrzynce znajduje się kostka z wyprowadzeniami od czujników.

Silniki do wielkości mechanicznej 180 (włącznie) wyposażone są w łożyska zamknięte (ZZ) i w związku z tym nie wymagają smarowania w okresie użytkowania. Silniki wielkości mechanicznej 200 i większe wyposażone są w smarowniczki i winne być smarowane w okresach podanych w ich dokumentacji techniczno ruchowej. Silniki dostarczane są z łożyskami wypełnionymi smarem do pracy w temperaturze otoczenia do 50˚C w klimacie suchym, wilgotnym lub umiarkowanym.

Klasa izolacji silników elektrycznych w ofercie

We wszystkich silnikach zastosowano izolację klasy F, która dopuszcza przyrost temperatury 105˚ mimo, że ich przyrosty temperatury przy pełnym obciążeniu nie przekraczają 80˚. W rezultacie posiadają one termiczny bufor bezpieczeństwa wynoszący 25˚. Może on zostać wykorzystany do oferowania silników specjalnych do eksploatacji w temperaturze otoczenia wyższej niż 40˚C lub na wysokości wyższej niż 1000 m n.p.m. Pozwala on również na pracę silnika przy większych niż dopuszczalne normą odchyłkach napięcia i częstotliwości.

W zasadzie wszystkie silniki, o mocy nieułamkowej, posiadają czujniki temperatury wbudowane w uzwojenia co przy zastosowaniu właściwego wyłącznika elektromagnetycznego pozwala samoczynnie wyłączyć silnik w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury uzwojenia.

Silniki wielkości 160 i większe posiadają czujnik typu PTC. Układ izolacyjny tych silników pozwala na ich zasilanie z przemiennika częstotliwości.

Układ chłodzenia

Chłodzenie w silnikach standardowych o wielkości 56-355 realizowane jest za pomocą przewietrznika osadzonego na wale od strony przeciwnapędowej, osłoniętego osłoną przewietrznika wykonaną z blachy stalowej. W silnikach standardowych chłodzenie jest jednakowo efektywne dla obu kierunków obrotów.

silniki elektryczne MS

MS

Silniki elektryczne trójfazowe zamknięte w obudowie aluminiowej. IP 55

silniki elektryczne Y3

Y3

Silniki elektryczne trójfazowe zamknięte w obudowie żeliwnej. IP 55

Silniki elektryczne indukcyjne jednofazowe ML

ML

Silniki indukcyjne jednofazowe z kondensatorem rozruchowym i pracy, w obudowie aluminiowej....

Silniki elektryczne indukcyjne jednofazowe MY

MY

Silniki indukcyjne jednofazowe z kondensatorem pracy, w obudowie aluminiowej. IP 55

Silniki elektryczne trójfazowe i jednofazowe MSC, MYC

Silniki elektryczne trójfazowe i jednofazowe do napędu pił tarczowych i obrabiarek...

Części zamienne do silników elektrycznych

Części zamienne do silników elektrycznych i mocowanie silników

Podstawy pod silnik

Podstawy i szyny pod silniki elektryczne

CNC LAND akcesoria cnc