PC (Poliwęglan)

PC (poliwęglan) jest tworzywem charakteryzującym się stabilnością wymiarów, dużą sztywnością, niezmiennością formy w wysokich temperaturach. Jest materiałem bezzapachowym i bezsmakowym.

 

Poliwęglan - właściwości ogólne

 • Dobre izolacyjne właściwości elektryczne
 • Odporny na uderzenia
 • Materiał samogasnący i przezroczysty
 • Gęstość: 1,2 g/cm³
 • Higroskopijność, nasycenie 23°C: 0,15%
 • Absorpcja wody: 0,04%

 

Poliwęglan - zastosowanie

 • pokrycia, osłony, pokrywy,
 • pokrywy akumulatorów,
 • obudowy komputerów,
 • okna, okna widokowe,
 • wykładziny wewnętrzne,
 • w budowie maszyn,
 • wykładziny w maszynach,
 • części maszyn do szycia i robotów kuchennych,
 • cokoły lamp (świetlówek),
 • pocztowe rury transportujące,
 • szkło wystawowe,
 • szablony literowe,
 • szyby antywłamaniowe,
 • części techniczne.

 

Poliwęglan - właściwości mechaniczne

 • Naprężenie przy granicy plastyczności: 65 N/mm²
 • Wydłużanie przy zerwaniu: >60%
 • Moduł sprężystości podłużnej, rozciąganie: 2300 N/mm²
 • Twardość kulkowa H 961/30: 110 N/mm²
 • Udarność z karbem (Charpy): 2,5 kJ/m²
 • Naprężenie w jednostce czasu (1% 1000h): 18 N/mm²

 

Poliwęglan - właściwości termiczne

 • Maks. temperatura użytkowa (krótkotrwała): 135°C
 • Maks. temperatura użytkowa (długotrwała): 120°C
 • Odporność na odkształcanie cieplne A (ISO-R 75): 130°C
 • Odporność na odkształcanie cieplne B (ISO-R 75): 140°C
 • Współczynnik rozszerzalności liniowej 23-100°C: 7 10ExpE5x1/K
 • Przewodność cieplna (23°C): 0,21 W/Km
 • Palność w/g UL-Standard 94: V2
 • Temperatura topnienia: 230°C

 

Poliwęglan - właściwości elektryczne

 • Specyficzna rezystancja skrośna: 10Exp17 Ohm cm
 • Przenikalność dielektryczna względna: 3 10E x p6 Hz
 • Współczynnik strat dielektrycznych: 0,008 10E x p6 Hz
 • Wytrzymałość dielektryczna: 30 kV/mm
 • Opór powierzchniowy: 10Exp16 Ohm

CNC LAND akcesoria cnc