PVC (Polichlorek winylu)

PVC (polichlorek winylu) jest materiałem trudno palnym zgodnie z normą DIN 4102 B1 i BS klasa 1, o podwyższonej udarności. Materiał daje się łatwo formować próżniowo. Jest odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Jest wysoce odporny na kwasy i zasady.

 

PVC - właściwości materiału

 • Gęstość: 1,42 g/cm³
 • Naprężenie przy granicy plastyczności: 58 N/mm²
 • Wydłużanie przy granicy plastyczności: 4%
 • Wydłużanie przy zerwaniu: 15%
 • Moduł E przy zginaniu: 2000 N/mm²
 • Twardość kulkowa H 961/30: 130 N/mm²
 • Udarność z karbem (Charpy): 4 kJ/m²
 • Twardość wg Shore'a: 82
 • Średni współczynnik wydłużenia termicznego K-1: 0,8 x 10-4
 • Przewodność cieplna: 0,159 W/Km
 • Wytrzymałość dielektryczna: 39 kV/mm
 • Odporność właściwa powierzchniowa: 1014
 • Zakres temperatur pracy: 0 do +60 °C
 • Brak obojętności fizjologicznej wg BGA i FDA
 • Dobra zgrzewalność
 • Możliwość klejenia i laminowania włóknem szklanym
 • Możliwość lakierowania, drukowania
 • Dobre właściwości formowania termicznego

CNC LAND akcesoria cnc