Wały przegubowe

Wały przegubowe wysuwane

z panewką DIN 808, typ G, ze stali nierdzewnej lub ze stali C 45

z łożyskiem igiełkowym DIN 808, typ W, ze stali C 45

 

Wały przegubowe

 

Wały przegubowe wysuwane, z panewką DIN 808, typ G

ze stali nierdzewnej lub ze stali C 45

Wały przegubowe

wymiary w mm

* typ 8x13 - wykonanie z prowadzeniem czterokątnym 6x6 mm

 

Wały przegubowe wysuwane, z łożyskiem igiełkowym DIN 808, typ W

ze stali C 45

Wały przegubowe

wymiary w mm

 

Wykonanie także z wpustem pod klinek lub czterokątem

CNC LAND akcesoria cnc