iglidur® H - środowisko mokre

Polimerowe łożyska ślizgowe z iglidur® H są odporne na hydrolizę. Mogą być stosowane w środowisku mokrym i są odporne na temperaturę do +200°C. Bardzo niski współczynnik tarcia przy asocjacji z utwardzonymi powierzchniami. Iglidur H to materiał termoplastyczny wzmocniony włóknami, który opracowano specjalnie do zas­tosowań w środowiskach o dużej wilgotności lub pod wodą. Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur® H mogą być użytkowane zupełnie bez smarowania. Duża wilgotność otoczenia działa jak dodatkowe smarowanie.

Do głównych cech łożysk z materiału iglidur H można zaliczyć:

  • Do zastosowań podwodnych
  • Bezobsługowe
  • Do wysokich temperatur
  • Odporne na chemikalia

Możliwość wykorzystania igus® iglidur® H

- kiedy wymagane jest zastosowanie pod wodą

- kiedy wymagane są wysokie temperatury

- kiedy wymagana jest odporność na chemikalia

- kiedy wymagane są wysokie obciążenia mechaniczne

Aplikacje gdzie NIE można wykorzystać igus® iglidur® H

- kiedy wymaga się wysokiej odporności na zużycie

- kiedy potrzebna jest wszechstronna odporność chemiczna

- kiedy potrzebny jest maksymalny nacisk w wyższych temperaturach

Tabela materiałowa

iglidur H

iglidur® H - charakterystyka techniczna

 

Dopuszczalna wartość pv dla łożysk iglidur® H o ściankach grubości 1 mm dla suchej pracy w przeciwieństwie do wałów stalowych, przy temperaturze +20°C, montowane w oprawie stalowej

iglidur H

 

Maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe dla iglidur® H w zależności od temperatury

iglidur H

 

Odkształcenia iglidur® H pod wpływem obciążenia i temperatury

iglidur H

 

Zużycie jako funkcja temperatury, rotacja z p = 0.75 MPa, v = 0.5 m/s

iglidur H

 

Współczynnik tarcia dla iglidur® H w stosunku do prędkości poślizgu, p = 0.75 MPa

iglidur H

 

Współczynnik tarcia w stosunku do obciążenia, v = 0.01 m/s

iglidur H

 

Współczynnik tarcia iglidur® H jako funkcja powierzchni wału

iglidur H

 

Zużycie iglidur® H przy różnych materiałach wału, aplikacja rotacyjna p = 0.75 MPa, v = 0.5m/s

iglidur H

 

Zużycie iglidur® H, aplikacja rotacyjna z różnymi materiałami wałów

iglidur H

 

Zużycie iglidur® H, ruch wahadłowy i obrotowy z różnymi materiałami wałów

iglidur H

 

 

 

Własności elektryczne iglidur® H

iglidur H

 

Podstawowe tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® H po wtłoczeniu

iglidur H

 

Odporność chemiczna iglidur® H

Dane przedstawione dla temperatury pokojowej (+20°C)

+ odporne, 0 warunkowo odporne, - nieodporne

iglidur H

Polimerowe łożyska ślizgowe iglidur® H typ S

iglidur® H - łożysko tulejowe typ S

Polimerowe łożyska ślizgowe iglidur® H typ F

iglidur® H - łożysko kołnierzowe typ F

CNC LAND akcesoria cnc