iglidur® J350 - wysoka odporność obrotowa

Polimerowe łożyska ślizgowe z iglidur® J350 posiadają wysoką odporność na zużycie w pracy obrotowej. Są odporne na wysokie temperatury i do wszechstronnego zastosowania. Wysoka żywotność łożysk w zastosowaniach między 2 a 50 MPa.

Do głównych cech łożysk z materiału J350 można zaliczyć:

  • Bardzo niski współczynnik tarcia ze stalą
  • Praca ciągła w temperaturze do +180°C
  • Do średnich i wysokich obciążeń
  • Szczególnie przeznaczone do ruchów obrotowych

Możliwość wykorzystania igus® iglidur® J350

- kiedy wymagane są łożyska o wysokiej odporności na zużycie dla ruchów obrotowych przy średnich i wysokich obciążeniach

- kiedy wymagane są ekonomiczne łożyska do wysokich temperatur

- kiedy konieczne jest dopasowanie do +150°C

- kiedy wymagana jest wysoka odporność na zużycie przy wysokich obciążeniach

- kiedy łożyska wystawione są na krótkotrwałe ekstremalne obciążenia

Aplikacje gdzie NIE można wykorzystać igus® iglidur® J350

- kiedy temperatura całkowita przekracza +180°C

- kiedy wymagane jest niskie tarcie

- kiedy potrzebne są łożyska korzystne ekonomicznie z niskim tarciem

- kiedy potrzebne są łożyska z wysoką prędkością rotacyjną

Tabela materiałowa

iglidur J350

iglidur® J350 - charakterystyka techniczna

 

Dopuszczalna wartość pv dla łożysk iglidur® J350 o ściankach grubości 1 mm dla suchej pracy w przeciwieństwie do wałów stalowych, przy temperaturze +20°C, montowane w oprawie stalowej

iglidur J350

 

Absorpcja wilgoci

Absorpcja wilgoci dla łożysk z materiału iglidur J350 jest niska i może być zignorowana podczas używania łożysk zwykłych. Nawet zanurzony w wodzie iglidur J350 nie absorbuje więcej niż 1.6% wody (do wagi materiału).

 

Odporność na promieniowanie

Zwykłe łożyska wykonane z iglidur J350 są odporne na promieniowanie do intensywności 2 x 10² Gy.

 

Odporność UV

Łożyska zwykłe z iglidur® J350 są częściowo odporne na promieniowanie UV.

 

Odporność chemiczna

Dane przedstawione dla temperatury pokojowej (+20°C)

+ odporne, 0 warunkowo odporne, - nieodporne

iglidur J350

 

Własności mechaniczne

Wraz ze wzrostem temperatury zwykłych łożysk z iglidur J350, spada wytrzymałość na ściskanie. Zaleca się zwrócić uwagę na maksymalny nacisk powierzchniowy.

Zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy w stosunku do temperatury (60 MPa przy 20°C)

iglidur J350

 

Deformacja pod ciśnieniem i temperaturą

iglidur J350

 

Tarcie i zużycie

Podobnie do odporności na ścieranie, współczynnik tarcia μ zmienia się przy obciążeniu. Współczynnik tarcia spada przy wzroście obciążenia. Natomiast wzrost prędkości powierzchni zwiększa współczynnik tarcia.

 

Współczynnik tarcia przy prędkości powierzchniowej, p = 1 MPa

iglidur J350

 

Współczynnik tarcia w stosunku do ciśnienia, v = 0.01 m/s

iglidur J350

 

Współczynnik tarcia w stosunku do powierzchni wałka (stal Cf53 szlifowana i utwardzana)

iglidur J350

 

Tolerancje montażowe dla łożysk zwykłych zgodnie z ISO 3547-1 po dopasowaniu

iglidur J350

Polimerowe łożyska ślizgowe iglidur® J350 typ S

iglidur® J350 - łożysko tulejowe typ S

Polimerowe łożyska ślizgowe iglidur® J350 typ F

iglidur® J350 - łożysko kołnierzowe typ F

CNC LAND akcesoria cnc